Transfusionspaket

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inom Falu lasarett kan Transfusionspaket beställas vid stora (massiva) pågående blödningar. Det är ett paket som omfattar:

  • 4 erytrocytenheter
  • 4 plasmaenheter
  • 1 trombocytdos

Transfusionspaketet förpackas i en blodväska med kylklamp.
Blodväskan är märkt med datum och tidpunkt då utlämningen skett.
I blodväskan placeras erytrocyter och plasma.
På blodväskan placeras trombocyter i en plastpåse.

Transfunderade blodenheter rapporteras i InterInfo.
Blodenheter som inte används skall returneras omedelbart till Blodcentralen.
Komponenter som returneras kan tas tillbaka till lagret om tiden efter utlämning inte överskridit 10 timmar.

Vid frågor kontakta blodcentralen i Falun tel 924 91 (kl 7.00-21.15)
tel 922 80 (kl 21.15-7.00).