Transfusionsreaktion

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ibland drabbas patienter av oönskade reaktioner i samband med transfusion. Det kan vara lätta allergiska reaktioner med klåda och urtikaria, frossa och feber, eller allvarliga hemolytiska reaktioner mm.

  1. Avbryt transfusionen
  2. Meddela ansvarig läkare
  3. Kontrollera patientens identitet, transfusionsdokument och blodenhet
  4. Informera blodcentralen

Transfusionsrapportering ska utföras som vanligt, se Aktiv transfusionsrapportering.
Dessutom ska blankett "Rapport vid transfusionsreaktion" skrivas ut och fyllas i, alternativt be blodcentralen faxa blankett att fylla i, enligt instruktioner.
Lämna blodenheten till blodcentralen tillsammans med den ifyllda blanketten och eventuellt prov och remiss Transfusionsmedicin, för utredning.