Urakut transfusion

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Urakut transfusion innebär att läkare ordinerar omedelbar transfusion till patient vars blodgrupp inte är känd.

  • Förvarna blodcentralen
  • Lämna snarast prover, tagna före blodtransfusion, till blodcentralen för blodgruppering och BAS-test
  • Hämta akutblod i förseglad kylväska från blodcentralen
  • Transfusionsdokument är fästa vid påsarna

Obligatorisk återrapportering:

Fyll i transfusionsdokumentet med patientidentitet och avdelning och återsänd till blodcentralen (detta säkerställer spårbarheten).

Transfusionsrapportering via InterInfo är inte möjlig eftersom akutblod inte är reserverat i förväg till patienten.

Ej använt akutblod återlämnas snarast till blodcentralen, i kylväskan!