Välkommen till Dalarnas portal för vårdnära analyser!

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårdnära enheten inom Laboratoriemedicin Dalarna stöttar hälso- och sjukvården vid vårdnära analysverksamhet.

Vi hjälper till vid:

  • Kvalitetssäkring av vårdnära analysverksamhet - kontrollutskick och uppföljning.
  • Metodval och utprovning av utrustning - i samarbete med Laboratoriemedicinska rådet.
  • Utbildning - om preanalystiska faktorer och vid förändringar av metoder och utrustning.

Ansvaret för detta har vi tilldelats år 2008 av cheferna för länssjukvård och närsjukvård, se Policy för vårdnära analyserande i högra kolumnen.


Nyheter