Hälso- och sjukvårdens laboratoriemedicinska råd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I mitten av 90-talet bildades Laboratoriemedicinska rådet (LmR) i Dalarna. Dess syfte är att föra en dialog kring laboratoriemedicinsk verksamhet mellan hälso- och sjukvården och sjukhuslaboratorierna, som stöd för optimalt utnyttjande av resurser.

LM-rådets uppgifter 

 • Besluta om riktlinjer för vårdnära analyserande.
 • Rådgivande instans för verksamhetschefer vid önskemål om ny vårdnära analys.
 • Samordning av instrumentupphandling för vårdnära analyser.
 • Skapa rutiner för kvalitetssäkring av analysverksamhet i hälso- och sjukvården.
 • Förslag vid och tolkning av laboratoriemedicinska frågor.
 • Anordna utbildningsseminarier för primärvården.

Vem är med i LM-rådet 

 • Laborerande personal i hälso- och sjukvården
 • Läkare i primärvården
 • Kontaktperson för kommunsköterskor
 • Kontaktpersoner, BMA, inom klinisk kemi och mikrobiologi
 • Ansvarig inom klinisk kemi för vårdnära analysverksamhet
 • Läkare från klinisk kemi och klinisk mikrobiologi
 • Lab.informatör
 • Medicinteknisk ingenjör, adjungeras vid behov

LM-rådet har 2-4 möten per år. 

Dalarnas LM-råd (vilande tillsvidare)

Medlem Befattning Funktion
    Specialist klinisk kemi
Bernt Dalgärde 
Adjungeras v.b.
Med.tekn ingenjör MTF Sakkunnig medicintekniska frågor
Mikael Fransén Distriktsläkare,
Långshyttans VC
Representant för primärvården
Göran Hedin Överläkare klinisk mikrobiologi Specialist klinisk mikrobiologi
Lena Homberg BMA vårdnära verksamhet Samordnare kontaktpersoner/
kvalitetssäkring och utbildning
Anna-Karin Lundqvist USK Orsa vårdcentral Representant för primärvården
  Representant för kommunsköterskor
    Ansvarig inom klinisk kemi för vårdnära analysverksamhet
Åsa Frid BMA mikrobiologi Kontaktperson mot primärvården
    Representant för primärvården
Carina Wallner BMA Informatör LmD Sekreterare LmR

 

Hör gärna av Dig till någon i LM-rådet med frågor, önskemål eller synpunkter på verksamheten. E-post-adress får Du genom att klicka på namnet.