LM-rådets rekommendationer om vårdnära analyser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rekommendationerna gäller i dagsläget, de kommer att ändras eller förnyas vid ändrade förutsättningar. Revidering av dokumenten sker vart 3:e år om inga ändringar gjorts.

Länkar till rekommendationer öppnas i nytt fönster.

Originaldokumenten till ovanstående rekommendationer förvaras i Centuri dokumenthanteringssystem inom LmD.