Vårdnära enheten inom LmD

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De vanligaste analyserna som utförs vårdnära inom Landstinget Dalarna är: B-Hb, P-Glukos, B-CRP, U-Testremsa, F-Hb och U-HCG (graviditetstest) samt Strep A och Mononucleos. Även HbA1c, blodgaser och hjärtmarkörer analyseras vårdnära

Målet för vår verksamhet är att bidra med kunskap om bl a kvalitetssäkring, preanalytiska faktorer, metodval och utrustning.
Genom kontinuerlig utbildning vill vi uppnå lika bra kvalitet för analyser som utförs vårdnära, som för de analyser som utförs vid laboratorierna av biomedicinska analytiker.
Vi medverkar till kvalitetssäkring genom utskick av kontrollmaterial och uppföljning av kontrollresultat.

Vid val av analysmetoder arbetar vi i samråd med hälso- och sjukvårdens laboratoriemedicinska råd, LMR, för att gemensamt nå fram till lämpliga vårdnära metoder. LMR består av medlemmar från primärvård, sjukhusvård, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och kommuner.

För att på ett smidigt sätt nå ut till våra kunder har vi kontaktpersoner som är placerade runt om i länet på laboratorierna. Det är till dem man i första hand ska vända sig vid frågor om analyser och utrustning.
Se länk i högerspalten