Pascal ordinationsverktyg

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel som ska införas i vården i flera steg. Först ska Pascal ordinationsverktyg kunna ordinera dosdispenserade läkemedel. Sedan kommer alla typer av ordinationer kunna hanteras via verktyget.

I dagsläget används Pascal som elektroniskt ordinationsverktyg för patienter med dosdispenserade läkemedel.

Nedan finns ett sammanställt dokument med allmän information om Pascal utifrån de frågor som ställts till oss på läkemedelsavdelningen. Där finns t ex beskrivet hur man registrerar en ny patient i Pascal.

Sammanställning från läkemedelsavdelningen om Pascal (uppdaterad 2015-11-20)

Det finns möjlighet att träna på att använda Pascal i demo-miljö med testpatienter. Kontakta lakemedel.dalarna@ltdalarna.se om du är intresserad.

I denna sidas högermeny finns även en lathund för Pascal och dosläkemedel. Skriv ut denna dubbelsidigt och klipp i fyra delar.