Pascal

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Pascal är en applikation för att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror till dospatienter. I Pascal finns med andra ord bara recept och på grund av detta begränsad historik (maximalt 26 månader) varför man även måste journalföra de läkemedelsförändringar man utför på en dospatient.

Via Pascal har även leg läkare och leg sjuksköterskor åtkomst till läkemedelsförteckningen för alla patienter (även de som inte har dosdispenserade läkemedel). Detta kräver patientens samtycke alternativt att man noterar nödåtkomst. I läkemedelsförteckningen syns de receptbelagda läkemedel en patient hämtat ut på något apotek i Sverige de senaste 15 månaderna.

Nedan finns ett sammanställt dokument med allmän information om Pascal utifrån de frågor som ställts till oss på läkemedelsavdelningen. Där finns t ex beskrivet hur man registrerar en ny patient i Pascal.

Pascal - vanliga frågor och svar

Det finns möjlighet att träna på att använda Pascal i demo-miljö med testpatienter. Kontakta lakemedel.dalarna@ltdalarna.se om du är intresserad.

I denna sidas högermeny finns även en lathund för Pascal och dosläkemedel. Skriv ut denna dubbelsidigt och klipp i fyra delar.