Läkemedelsavdelningen

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi arbetar för att Landstinget Dalarna ska kunna erbjuda sina patienter en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsbehandling.

 Det står i enlighet med visionen i den nationella läkemedelsstrategin:

"Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle!"

Läkemedelsavdelningens arbetsuppgifter

  • Administrativ stödfunktion till verksamheterna i läkemedelsfrågor
  • Beredning och utredning av frågor till Dalarnas läkemedelskommitté
  • Läkemedelsekonomi - uppföljning och statistik
  • Klinisk farmaci - läkemedelsgenomgångar
  • Samordning av läkemedelsförsörjning till sjukvården
  • Utbildning/läkemedelsinformation till förskrivare
  • Omvärldsbevakning - regionala och nationella nätverk
  • Stöd vid upphandling av läkemedel