Läkemedelsbehandling och rekommendationer

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Terapirekommendationerna är till för att ge Dalarnas förskrivare vägledning till en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsanvändning i rutinsjukvård.

Terapirekommendationerna utkommer vart annat år och utarbetas av Dalarnas läkemedelskommitté tillsammans med länets terapigrupper.

Terapirekommendationer 2016-2017

"Basläkemedel" är en förteckning över preparaten i terapirekommendationerna. Listan uppdateras varje år och finns upptryckt i fickformat.

Basläkemedel 2017

Läkemedelskommitténs mål 2017

"Rekommenderade läkemedel för barn" är ett samarbete mellan de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Här finns rekommendationer baserade på samlad erfarenhet och kunskap kring läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvård.

Rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018
Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsdokumentation 2017-2018
Ändringar i rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018

Äldrekortet är framtaget av "Esmeralda", länets terapigrupp för läkemedel hos äldre. Innehållet gäller för äldre patienter generellt och grundar sig på rekommendationer i Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

Äldrekort 2016

(Äldrekort 2016 för utskrift - vik på mitten)

"Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre" är framtagen gemensamt av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Syftet är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, behandlingsrekommendationer 2016-2017

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, bakgrundsdokumentation 2016-2017

Basläkemedel som app

Smartphone med app

Basläkemedel finns även tillgänglig som applikation för iPhone och Android.

Applikationen kan kostnadsfritt hämtas via App Store respektive Google Play (genom att söka på Basläkemedel). 

Vid tekniska frågor rörande applikationen var god kontakta Medsys Sverige (info@medsys.se).

För beställning av tryckt version av materialet ovan, skicka ett mail till lakemedel.dalarna@ltdalarna.se