Läkemedelsbehandling och rekommendationer

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Terapirekommendationerna är till för att ge Dalarnas förskrivare vägledning till en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsanvändning i rutinsjukvård.

Terapirekommendationerna utkommer vart annat år och utarbetas av Dalarnas läkemedelskommitté tillsammans med länets terapigrupper.

Terapirekommendationer 2018-2019

"Basläkemedel" är en förteckning över preparaten i terapirekommendationerna. Listan uppdateras varje år och finns upptryckt i fickformat. Listan kan också läggas som en ikon på mobilens hemskärm, följ länken nedan för instruktion.

Basläkemedel 2018

Läkemedelskommitténs mål 2018

"Rekommenderade läkemedel för barn" är ett samarbete mellan de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Här finns rekommendationer baserade på samlad erfarenhet och kunskap kring läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvård.

Rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018
Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsdokumentation 2017-2018

"Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre" är framtagen gemensamt av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Syftet är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, behandlingsrekommendationer 2018-2019

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, bakgrundsdokumentation 2018-2019