Allergi och anafylaxi

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nya akutaskar

APL har i samarbete med Svensk förening för allergologi, SFFA, tagit fram två nya akutaskar; Akutask Anafylaxi APL (vnr 332650) och Akutask Anafylaxi - BVC APL (vnr 332668).

I de nya akutaskarna ingår behandlingsanvisningar fastställda av SFFA - Behandlings-PM SFFA Öppenvård resp Behandlings-PM BVC Rikshandboken.

De nya askarna ersätter Akutask Anafylaxi - öppenvården APL (vnr 332163) och Akutask Anafylaxi - slutenvården APL (vnr 332155), som utgår efter slutförsäljning.

Länk till APLs sida om nya akutaskar