DIAREG

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland, Gävleborg, Värmland och Dalarna.

Nätverket arbetar för att effektivisera och kvalitetssäkra expertgruppernas arbete genom att ta fram ett gemensamt kunskaps- och beslutsunderlag för rekommendationsarbetet i respektive landsting.

Framtagna riktlinjer DIAREG