Miljöhänsyn vid val av läkemedel

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Miljöklassificering av läkemedel

Stockholms läns landsting bedömer och klassificerar läkemedel efter deras påverkan på miljön. De miljöklassificerade läkemedlen finns samlade i en databas hos Janusinfo. Se http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Miljo-och-lakemedel/

Miljövänliga råd vid val av läkemedel:

  • Följ listan Basläkemedel (rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar i Dalarna). Vid jämförbar medicinsk effekt, säkerhet och pris rekommenderas preparat med mindre risk för negativ miljöpåverkan.
  • Skriv ut startförpackningar.
  • Uppmana patienter att lämna in överbliven medicin till apoteket.
    Informera patienter om att även förbrukade östrogenplåster innehåller östrogen som inte bör hamna i grundvattnet. Använda plåster ska inte spolas ned i toaletten.
  • Skriv inte ut mer läkemedel än vad som går åt, iterera hellre receptet vid osäkerhet.
  • Gå igenom och omvärdera kontinuerligt patientens totala läkemedelsanvändning, så minskar kassationen av läkemedel.
  • Lär dig mer, om vilka läkemedel som har stor miljöpåverkan, genom att använda Janusinfos databas över miljöklassificerade läkemedel och genom att fråga läkemedelsföretagens representanter.