Läkemedelsgenomgångar

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läkemedelsgenomgångar används främst för att öka patientsäkerhet och kvalitet vid långvarig läkemedelsbehandling. Metoden kan bland annat förhindra att patienter tar läkemedel som de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar varandra negativt eller orsakar biverkningar. I Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9) delas läkemedelsgenomgångar in i enkla respektive fördjupade.

Övergripande rutiner för arbetet med enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar samt läkemedelsberättelse i Landstinget Dalarna är framtagna (se länk till höger).

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är framtagna av Socialstyrelsen, för att ge stöd för förbättrad kvalitet i äldres läkemedelsterapi och som uppföljningsverktyg. Dokumentet erbjuder samlad kunskap och riktlinjer för specifika läkemedel och rekommendationer kring läkemedelsbehandling för ett antal diagnoser hos äldre.