Klinisk farmaci

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetet med klinisk farmaci i Dalarna syftar till att utgöra ett stöd till förskrivare och övrig vårdpersonal när det gäller patientnära läkemedelsfrågor. Det görs bland annat genom läkemedelsgenomgångar, läkemedelsavstämningar samt utbildningar. Vårt arbetsområde är hela Dalarna.

Vill man nå oss i ett specifikt ärende så går det bra att använda sig av funktionsbrevlådan nedan. Har man önskemål om uppstart av läkemedelsgenomgångar eller annan aktivitet så kan man även göra en intresseanmälan via funktionsbrevlådan.

Kontakta oss: lakemedel.dalarna@ltdalarna.se