Läkemedel för sjukvård i kommunal regi

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns information om läkemedel för dig som arbetar inom hemsjukvård eller på kommunernas särskilda boenden.

Listan över vilka läkemedel som kan finnas i akutförråd på särskilda boenden samt över generella direktiv är fastställd av Dalarnas Läkemedelskommitté. Läs mer i dokumentet om ansvar och riktlinjer.

Behöver du returnera felbeställda läkemedel eller reklamerad vara? Information finns i dokumentet Returhantering.

Observera att leverans av läkemedel kommer i fortsättningen att ske till ett s.k. huvudförråd per kommun.