Addaven ersätter Tracel som tillsats av spårelement till parenteral nutrition.

Publicerad 30 januari 2015

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Innehållet av spårelement i Addaven är något förändrat i jämförelse med Tracel, men doseringen är densamma.

Innehållet av spårelement i Addaven är inte samma som i Tracel med avseende på mängden selen (+150%), mangan (-80%), koppar (-70%), zink (-23%).

Doseringen av Addaven är dock densamma som för Tracel.

Blandbarhetsdata för Tracel är överförbara till Addaven, vilket betyder att Addaven kan tillsättas till parenterala blandningar på samma sätt som Tracel.

Addaven kan beställas från och med 1 februari. Båda produkterna kommer att finnas parallellt under den tid som krävs för utbytet ska ha skett fullt ut- uppskattningsvis under ett halvår.

Mer produktinformation finns tillgänglig på FASS

http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20130307000015