Anvisningar för läkemedelshantering i Dalarna är uppdaterade

Publicerad 21 november 2014

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dokumentet ”Läkemedelshantering i Dalarna” är uppdaterat och ligger på läkemedelssidan på Navet samt på den publika sidan för läkemedel i Dalarna.

Dokumentet hittas på Navet under "Hälso- och sjukvård/Läkemedel/Användbara dokument om läkemedel" samt på den publika sidan under "Läkemedelshantering".

Följande ändringar är gjorda:

Ny version utarbetad. Giltig till 2015-12-31.
Punkt 2.1 Förtydligande angående markering av Dospatient i TakeCare.
Punkt 8.3 Skärpning av rutin kring lån av narkotika och anpassning av Låneblankett (Bilaga 4).
Tidigare bilaga med blankett för förenklad avvikelse-rapportering utgår. Rapportering skall göras i Synergi.
I övrigt ett antal korrigeringar av redaktionell typ.