Brist på Heracillin oral suspension

Publicerad 15 maj 2014

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det kommer att uppstå en bristsituation för Heracillin i flytande form på grund av tillverkningsproblem. Produkten väntas åter finnas tillgänglig under vecka 26.

Som alternativ finns tablett Heracillin 125 mg, små tabletter som många barn klarar att svälja.
Om flytande beredning behövs kan cefadroxil (Cefadroxil Mylan eller Cefadroxil Sandoz) vara ett alternativ.

Möjligheten finns även att krossa tablett Heracillin 125 mg, detta förfarande gör dock att den beska penicillinsmaken inte längre döljs.