Byte av namn på elektrolytkoncentrat

Publicerad 24 februari 2015

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kaliumklorid och Natriumklorid elektrolytkoncentrat från Braun kommer att få prefixet ”Addens” för att öka säkerheten. Bytet kan eventuellt orsaka restnoteringar under en tid.

Info från Braun:

B Braun har, i samråd med Läkemedelsverket och representanter från sjukvården, i syfte att öka patientsäkerheten och minska risken för förväxling med andra elektrolytlösningar valt att lägga till prefixet Addens- till namnet på våra elektrolytkoncentrat.

Namnändringen gäller hela vårt sortiment av elektrolytkoncentrat dvs både kaliumklorid och natriumklorid.  

Prefixet Addens- fyller åtminstone tre syften som ökar patientsäkerheten:

1. Ordet "Addens"  förmedlar associationer till additiv / tillsats och ger användaren en signal att preparatet ska användas som tillsats/spädning krävs.

2. Det är vanligt att förväxlingar mellan elektrolytkoncentrat och elektrolytlösning sker i  elektroniska beställnings-, expedierings- och förskrivarsystem. Med "Addens" som prefix kommer t.ex. natriumklorid 4 mmol/ml inte upp i samma träff-lista som natriumklorid 9 mg/ml i dessa elektroniska system.

3. I och med tillägget av "Addens" har samtliga elektrolytkoncentrat på marknaden, oavsett fabrikat, ett prefix som signalerar att läkemedlet är avsett som tillsats/spädning krävs.  
(B Brauns "Addens" och Fresenius-Kabi "Addex")