Dosdispensering-stopptid med i påminnelse

Publicerad 24 juni 2014

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu finns stopptiden med på påminnelsen för receptförnyelse. Observera att det är stopptid för produktion som anges i påminnelsen för dosdispenserade läkemedel.

Detta datum är 1-2 veckor före giltighetsdatum. Stopptiden är den senaste tidpunkten som förnyelse av dosreceptet kan göras för att läkemedlet ska produceras i påsarna. Observera att fortsatt dispensering och leverans i dospåsar kommer upphöra om inte dosreceptet förnyas i tid.