Kommande restsituation på Primperan injektionsvätska 5 mg/ml

Publicerad 1 april 2015

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I dagsläget finns läkemedlet tillgängligt men det kan bli en restsituation framöver.

Sanofi informerar:

Tyvärr kommer det att uppstå en restsituation på Primperan Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml, vnr: 028761.

Vi förväntar oss att restsituationen kommer att uppstå runt den 19 april och att vara är åter i lager i början/mitten av juni.

Vi beklagar den uppkomna situationen och det eventuella merarbete som kan tillkomma. Vid eventuella frågor, kontakta vår medicinska informationsavdelning:

tel. 08-634 50 00 eller e-post: infoavd@sanofi.com