Läkemedel vid risk för eller vid tecken på intorkning

Publicerad 24 mars 2016

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läkemedelskommittén har tagit fram ett nytt dokument som rekommendation för vilka läkemedelsbehandlingar som behöver tillfälligt avslutas eller övervakas vid intorkning.