Läkemedelsverket utreder Lyrica

Publicerad 29 januari 2014

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under hösten utförde Läkemedelsverket en enkätundersökning bland landets läkemedelskommittéer angående Lyrica (pregabalin) med fokus på beroende och missbruk. Läkemedelsverket ser att resultatet ger stöd för att utreda användningen av pregabalin i Sverige ur ett brett perspektiv inklusive felanvändning, förskrivningsmönster, beroendepotential mm.