Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi minskar halsvidden på flaskan

Publicerad 7 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förändringen innebär att halsvidden på flaskan ändras från nuvarande 32 mm till 20 mm vilket är en anpassning till marknadsbehov då 20 mm är en vanlig storlek. Förändringen väntas äga rum under november månad.