Restsituation för flera krämer/salvor - Landstinget Dalarna