Salures restnoterat

Publicerad 21 juni 2012

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Salures är restnoterat och kan inte levereras under större delen av sommaren. Det gäller båda styrkorna. Alternativt läkemedel (dock med annan substans) är Hydroklortiazid Evolan som finns i styrkorna 12,5 mg och 25 mg.