Teovent avregistreras

Publicerad 21 maj 2015

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Teovent rektallösning 50 mg resp 250 mg avregistreras pga brist på råvara. Inget likvärdigt alternativ finns att tillgå. Teovent 50 mg finns ej längre tillgängligt och 250 mg beräknas utgå i slutet av maj.