Ultiva/Remifentanil är restnoterade på obestämd tid.

Publicerad 26 maj 2016

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ultiva/Remifentanil pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, alla styrkor och fabrikat, är restnoterade på obestämd tid.

Av olika anledningar är Ultiva och Remifentanil av alla styrkor och fabrikat restnoterade på obestämd tid. Vid behov av remifentanil finns dessa licenspreparat att tillgå, se nedanstående produktresuméer. Remifentanil finns ännu ej registrerat i licensansökningssystemet KLAS vilket innebär att produktresumé måste bifogas elektroniskt vid ansökan. (Men så snart någon sökt licens kommer produkterna att hittas vid sökning på preparat i KLAS).

Remifentanil (Teva) 2mg, inj
Remifentanil (Wockhardt) 5mg, inj