Uppdatering av Pascal senareläggs.

Publicerad 8 november 2016

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Pascal var planerat att uppdateras 20 november, detta senareläggs enligt Inera till januari/februari 2017. Utbildningarna 14/11 och 13/12 kommer att hållas som planerat (se mer information), samt ytterligare ett tillfälle närmare inpå uppdateringen. Exakt när detta blir är inte klart i dagsläget.

Mer information

I dokumentet för information finns även länk till Inera och deras webbutbildningar om Pascal.