Viktig information angående restsituation av ketobemidon

Publicerad 11 mars 2015

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

P.g.a restsituation av ketobemidon (se nyhet 10/3) är det av stor vikt att alla tänker igenom vilka patienter som verkligen behöver använda ketobemidon. Byte till annan smärtlindring rekommenderas där så är möjligt.