Ordnat införande

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget arbetar med nationellt ordnat införande av nya läkemedel. Syftet med nationellt ordnat införande är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medel, och en jämlik vård för alla patienter i hela landet.

Nu finns information om nya läkemedel som införs nationellt. Läs bland annat kunskapsunderlag, rekommendationer och om vilka läkemedel som omfattas av den nationella processen.

Mer information på Janusinfo