Arbetsplatskod på recept

Stäng

Kontakt

Läkemedelsavdelningen

Hus 17:1 Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 09 76 lakemedel.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsplatskod
Arbetsplatskod på recept är sedan den 1 oktober 2002 obligatorisk för att läkemedlet skall expedieras inom läkemedelsförmånen. I annat fall kommer patienten själv att få betala hela läkemedelskostnaden.

Landstinget Dalarna har lokal budgetering av läkemedelskostnader och därför ska även hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar förses med arbetsplatskod.

Förskrivarkod
Förskrivarkod är sedan 1 oktober 2010 ett krav för alla läkemedel och teknisk sprit. Saknar receptet förskrivarkod måste patienten ta förnyad kontakt med sin förskrivare för att få ett nytt giltigt recept. Kravet på förskrivarkod gäller även dosrecept.

Uppgift om din förskrivarkod kan endast ges av Socialstyrelsens förskrivarkodsregister telefon 075-247 30 00.