Riskbruk, missbruk och beroende

Stäng

Kontakt

Ingrid Davstad

Samordnare för riskbruk, missbruk och beroende

072-244 95 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget och kommunerna i Dalarna antog 2016 gemensamma riktlinjer för vården av personer med missbruk eller beroenden. Målet är att ge den enskilde samordnad evidensbaserad vård och behandling.

Riktlinjerna utgår från Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, 2016. Syftet med dessa är att göra vården tydlig och enhetlig i landet samt att ge kommuner och landsting underlag för ett rationellt användande av missbruks- och beroendevårdens resurser.

Den regionala utvecklingsgrupp för missbruk och beroende vid Region Dalarna har en upprättad handlingsplan för aktiviteter som ska genomföras i samverkan mellan kommuner och landsting. Den omfattar gemensamma utbildningsinsatser, införande av gemensamma instrument för tidig upptäckt och behandling samt följer utvecklingen inom området.