AUDIT och DUDIT

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

AUDIT

AUDIT-formulär  

AUDIT-Tolkning  

AUDIT- flödesschema 

Audit-danska 

Audit-engelska 

Audit-ryska 

Audit-slovenska 

Audit-spanska 

Audit-tyska

DUDIT

DUDIT-formulär  

DUDIT-E-formulär  

DUDIT-poängsättning  

DUDIT/DUDIT-E-Snabbguide av testresultat 

Utbildningsmaterial

Underlag från Audit/Dudit föreläsningen av Mona Göransson, Med.dr, Vårdlärare, Leg Barnmorska

Alkoholscreening med AUDIT