Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Som en fortsättning på den nationella baskursen ”Riskbruk, missbruk och beroende” lanserar nu Kunskap till praktik sex fördjupningskurser.

Kurserna vänder sig till personal inom missbruks- och beroendevården som arbetar med riskbruk, missbruk och beroende. Här ingår personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. För att ta del av fördjupningskurserna förutsätts att man genomgått Kunskap till praktiks baskurs.

Kurserna har följande inriktningar:

  • Missbrukspsykologi - 2 dagar
  • Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet - 1 dag
  • Kartläggning, bedömning och uppföljning - 4 halvdagar
  • Riskbruks-, missbruks- och beroendelära - 2 dagar (ej klar med SKL)
  • Insatser och behandling vid riskbruk, missbruk, beroende och samsjuklighet 3 dagar (ej klar från SKL)
  • Juridik, missbruk och beroende 1 dag (ej klar från SKL)