Information om intyg

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förtydligande av förfarandet med intyg mm för fördjupningskurser

SKL har kommit med info om att det är läns processledare som ska beställa materialet till fördjupningskurserna. Detta innebär att de lokala processledarna får maila sin beställning av antalet studiematerial + leveransadress till amm@du.se så vidarebefordrar ann-Marie Mohlin till SKL. Glöm ej att ange vilken av fördjupningskurserna det gäller och att beställningen görs i god tid

För intyg efter genomförd kurs: 

  1. Efter avslutad kurs mailas till amm@du.se (för och efternamn på kursdeltagarna, uppgift om vilken kurs det gäller, för och efternamn på kursens handledare som även ska underteckna intygen, adress dit samtliga intyg ska skickas)
  2. Ann-Marie Mohlin vidarebefordrar uppgifterna för tryckning av intyg
  3. Intygen skickas samlat till den adress ni angivit
  4. Intygen skickas per post till arbetsplatsen och handledarna undertecknar varje intyg och ombesörjer att de delas ut
  5. På project place finns en utvärdering för utskrift som ni bör dela ut till deltagarna vid kurs slut

Ann-Marie Mohlin önskar få uppgifter från er om hur deltagarna upplevt kursen/kurserna för vidarebefordran till SKL.