Kontaktuppgifter - Fördjupningskurser inom missbruks och beroendeområdet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De lokala styrgrupperna ansvarar för att bjuda in, planera och genomföra fördjupningskurserna lokalt i varje kommun. Utbildningarna genomförs i grupp med stöd av handledare och ett studiematerial.

Handledaren ansvarar för att registrera namn och närvaro på deltagare som önskar få ett intyg efter avslutad kurs liksom uppgifter om antal deltagare från: kommun, öppenvårdspsykiatri och primärvård.

Uppgifterna mailas till amm@du.se.

Intygen skickas sedan samlat till i mailet angiven adress.

Kontaktpersoner är respektive lokal processledare se nedan eller resp chef inom kommun, öppenvårdspsykiatri eller primärvård:

Avesta

Annika Fritz
annika.fritz@avesta.se
Kommunen Socialtjänsten Markusgatan 25  774 21 Avesta

Borlänge

Carina Fredin
carina.fredin@ltdalarna.se
0243-49 73 44, 070-236 68 25
Missbrukssamordnare och vårdutvecklare i Borlänge primärvård.
Domnarvets VC   781 27  Borlänge

Falun

Mikael Sjölund
mikael.sjolund@falun.se
023-827 78
Metodstödjare öppenvården Viva IFO Falun.

Gagnef

Eva Nyåkers
eva.nyakers@ltdalarna.se
0241-49 85 22
Beroendesjuksköterska Gagnefs VC.
Gagnefs VC  Box 1  785 60  Djurås

Hedemora

Socialtjänstens IFO kontaktas

Landstinget avd 65

Anna Källängs Lindgren
anna.k.lindgren@ltdalarna.se
023-49 20 65
Sjuksköterska Beroendeenheten avd 65 Landstinget.
Avd 65 Falu lasarett  791 82  Falun

Leksand

Helen Solarf
helen.solarf@ltdalarna.se
Leksand socialsekr IFO

Victoria Björnestad
victoria.bjornestad@ltdalarna.se
öpv Leksand

Ludvika

Silja Salimäki
silja.salimaki@ludvika,se
0240- 86 887
Enhetschef Öppenvården IFO Ludvika.
Ludvika kommun Social- och utildningsförvaltningen öppenvårdsenheten  Ljunghällsgården 3  771 51  Ludvika

Malung

Ann-Kristin Rickardsson
ann-kristin.rickardsson@malung-salen.se
IFO chef Malung-Sälen

Mora

Socialtjänstens IFO kontaktas

Orsa

Socialtjänstens IFO kontaktas

Rättvik

Margareta Jansson
margareta.jansson@rattvik.se
socialsekreterare Rättvik IFO

Säter

Eva Jondelius
eva.jondelius@kommun.sater.se 
IFO-chef Säter
Socialkontoret  Rådhuset  783 27  Säter

Smedjebacken

Camilla Sömsk
camilla.somsk@smedjebacken.se 
1:e socialsekr Vuxengruppen IFO Smedjebacken

Vansbro

Socialtjänstens IFO kontaktas

Älvdalen

Anna-Karin Olsson
anna-karin.olsson@alvdalen.se
tel 0251-802 82
Socialsekreterare