Juridik, missbruk och beroende

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vision

Ge bred och djup kunskap om lagstiftning som reglerar prevention av alkohol- och narkotikaskador i Sverige. Ge bred och djup kunskap om den lagstiftning som reglerar vård och behandling av personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Ge förståelse för när tvång kan var indicerat i denna vård. Ge förståelse för betydelsen av lagstiftningen inte enbart för den enskilda individen, utan även för hans/hennes omgivning.

Målgrupp

Behandlare inom olika förvaltningar som arbetar med vård/behandling/prevention inom området oavsett huvudmannaskap eller grundyrke.

Omfattning

Kursen omfattar en utbildningsdag. Cirka tio föreläsningar varvas med diskussioner i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren;

  • ha kännedom om vilken lagstiftning som gäller i Sverige vid prevention av alkohol och narkotikaskador,
  • ha kännedom om vilken lagstiftning som gäller i Sverige vid vård och behandling av alkohol- och narkotikaskador,
  • kunna avgöra vilket lagutrymme som är tillämpbart vid behov av frivillig vård och tvångsvård,
  • kunna värdera hur ansvar mellan olika huvudmän fördelas vid vård och behandling av personer med riskbruk/missbruk/beroende,
  • kunna värdera etiska frågor av betydelse för ställningstagande till behov av vård/behandling av personer med riskbruk/missbruk/beroende, inklusive behovet av att väga individens integritet mot behovet av skydd för individens omgivning