Orientering till missbrukspsykologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vision

Att fördjupningskurserna ska ge en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med personer med riskbruk, missbruk eller beroende.

Målgrupp

Vård- och behandlingspersonal som inte är psykologutbildade och som i sitt arbete möter riskbruk, missbruk och beroende, framförallt vad gäller alkohol och narkotika.

Omfattning

Kursen omfattar cirka två utbildningsdagar. Åtta föreläsningar varvas med diskussioner i grupp.

Deltagarantal

Ca 20 personer

Planering

Våren 2011 arrangerar vi det första utbildningstillfället. I första hand deltar personer som arbetat i vår s.k. implementeringsgrupp, d v s representanter från kommunens missbruksverksamhet, Landstingets primärvård och öppenvårdpsykiatri. Samtalsledare vid detta första tillfälle kommer att vara Processledare/vårdutvecklare från Landstinget och Enhetschef för kommunens Missbruksverksamhet.
Då målgruppen för denna utbildning är relativt bred planerar vi att de som deltar vid första utbildningstillfället kan vara samtalsledare och arrangera fler utbildningstillfällen.(För att möta efterfrågan)

Deltagare för första utbildningen är utsedda, anmälda -klart.
Vi återkommer med inbjudan och fortsatt planering av utbildningar.

Lärandemål

Efter medverkan i fortbildningen ska deltagaren kunna,

 • beskriva vad ämnet missbrukspsykologi omfattas av,
 • redogöra för psykologiska tester och metoder som kan användas
  i arbetet med riskbruk, missbruk och beroende,
 • förstå hur alkohol/droger inverkar på hjärnans funktion och hur sådan
  inverkan kan påverka möjligheten att genomföra behandling,
 • redogöra för vanliga kännetecken på psykisk ohälsa/psykopatologi
  vid riskbruk, missbruk och beroende,
 • beskriva psykologiska/psykoterapeutiska insatser som rekommenderas
  vid risbruk, missbruk och beroende,
 • förstå hur psykologiska krafter kan inverka på grupp, team, vårdklimat
  och organisationen,
 • tillämpa missbrukspsykologisk kunskap i relevanta sammanhang.