Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vision

Alla personer som i sin verksamhet möter gravida kvinnor skall ha en aktuell kunskap om hur alkohol och narkotika kan påverka fosterutveckling och tidig anknytning. Vidare skall de ha kunskap om hur man förebygger alkohol- och narkotikakonsumtion under graviditet samt hur man bemöter och behandlar alkohol- och narkotikarelaterade problem under graviditet.

Målgrupp

Barnmorskor, barnhälsovårdssköterskor, socialsekreterare, samt andra särskilt intresserade som på det lokala planet möter dessa kvinnor/familjer.

Omfattning

Kursen omfattar en utbildningsdag. Sex föreläsningar varvas med diskussioner i grupp.

Deltagarantal

Ca 20 - 25 personer

Planering

Målgruppen för denna utbildning är begränsad och vår bedömning är att 3 utbildningstillfällen bör möta Borlänges utbildningsbehov. 3 dagar hösten 2011 har preliminärbokats för detta. Samtalsledare vid dessa tillfällen kommer att vara Barnmorska från primärvården och 1:e socialsekreterare för socialtjänstens barngrupp.

Inbjudan för deltagande kommer att skickas ut.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna;

  • redogöra för kunskap om metoder för att minska alkoholkonsumtion, riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika under graviditet,
  • förklara mekanismer för hur skador av alkohol och narkotika uppkommer,
  • redogöra för kunskap om metoder för att vårda kvinnor som missbrukar alkohol eller narkotika under graviditet,
  • tillämpa kunskap om betydelsen av vård och stöd de första tre månaderna efter förlossning för att förhindra återfall samt optimera barnets utveckling,
  • värdera hur det lokala arbetet på området kan utvecklas,
  • analysera de etiska övervägande som kan uppkomma i skärningspunkten mellan kvinnans rättigheter och skydd av foster.