Riskbruks-, missbruks- och beroendelära

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vision

Att personer som ansvarar för att beställa och förmedla vård och behandling för alkohol- och drogproblem skall ha god förståelse för hur olika nivåer av problem – från lindrigare till svårare – kan utvecklas i en process som involverar sociala, psykologiska och biologiska faktorer samt att förstå de diagnostiska begreppen.

Målgrupp

Beställare och utförare av vård- och behandlingsinsatser och handläggare av missbruksärenden inom sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa, kriminalvård och frivård, kuratorer, läkare och sköterskor inom vårdcentraler, företagshälsovård, psykiatriska kliniker, beroendeenheter, behandlare i öppenvård, behandlingshem, DD-team och rådgivningsbyråer.

Omfattning

Kursen omfattar cirka två dagar. Sju föreläsningar varvas med diskussioner i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha kännedom om;

  • multifaktoriella processer där alkohol- och drogproblem utvecklas under inverkan av samhällsfaktorer, psykosociala och individuella psykologiska faktorer i interaktion med genetisk och annan biologisk sårbarhet,
  • hur alkohol och andra droger påverkar och interagerar med olika transmittorsystem samt hur olika cerebrala strukturer påverkas under ruset och under beroendeutveckling,
  • kunna redogöra för grundläggande begrepp kring droger och beroendets mekanismer,
  • förstå och kunna redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk,
  • ha kännedom om överdoser, abstinens och andra akuta komplikationer,
  • ha kännedom om kriterier för riskbruk enligt Statens folkhälsoinstituts riktlinjer och kriterierna för skadligt bruk samt beroende enligt ICD-10,
  • variationer av förlopp in i och ut ur missbruk och beroende.