Gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Riktlinjer för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruk- och beroendeproblem.

Version 2007-12-18 - Dnr LD07/02936

Beslut i Landstingsstyrelsen 2008-03-31, § 53

Gemensamma riktlinjer

Riktlinjer för abstinensbehandling