Nätverket Strokesjuksköterskorna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information från Nätverket Strokesjuksköterskorna Landstinget Dalarna.

Inbjudan till Strokeseminarium

Onsdagen den 15 november 2017 för all personal som arbetar inom strokevården i Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna.
Platsen är Falu Gruva konferens, Falun

Program

Kl. 08.30-09.00   Kaffe o registrering 
Kl. 09.00-09.20   Inledning av dagen 
Kl. 09.20-09.50   Anhörig konsulent – Thorild Ibsen   
Kl. 10.00–11.00  "Allmänt om stroke" – Björn Lennhed, läkare GerRehab Falun 
Kl. 11.00–12.00  Patientberättelse                
Kl. 12.00–13.30  Lunch 
Kl. 13.30–14.30  "Hur den kognitiva förmågan påverkar rehabilitering" – Annelie Sundstedt och Anna Ingemarsson, Geriatrik och rehabiliteringsmedicin Borlänge 
Kl. 14.30–15.00  Fika 
Kl. 15.00–16.00 Information från Strokerådet – Joakim Hambraeus 
Kl. 16.00–16.15  Avslut av Nätverket 

Kostnaden är 400 kr/person inkl. lunch och kaffe. 

Sista anmälningsdag den 31 oktober! 

Bindande anmälan via länkAnmäl dig här 

Vid förhinder får Du gärna erbjuda någon annan att ta Din plats. 

Önskas mer information kontakta Christina Nylén, Falun, 023-49 02 58  christina.nylen@ltdalarna.se   

VÄLKOMNA!