Välkommen till hemsidan för regional laboratoriesamverkan!

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingen i Uppsala, Örebro, Gävleborg, Dalarna, Värmland och Västmanlands län har sedan flera år ett etablerat samarbete inom laboratoriemedicin. Inom transfusionsmedicin finns ett samarbete i regionen sedan 1985 som även omfattar fler landsting än ovanstående.

Syftet med regionsamverkan inom och mellan laboratoriespecialiteterna är att underlätta och effektivisera vården av patienter som flyttar mellan vårdinrättningar i regionen. Detta sker bland annat genom samordning av metodik och referensintervall, samverkan kring upphandling och utbildning samt kvalitetssäkring av provhantering och arbetsrutiner.

Samverkan sker också inom blodgivarrekrytering och specialfrågor för transfusionsmedicin.