Nätverksträffar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nätverksträffar anordnas inom ett antal arbetsområden som kan variera efter behov.

Ingenjörer och kemister

Möten vid behov

Kvalitetssamordnare Laboratoriemedicin

Årligt möte

Provtransporter

Årligt vårmöte

PNA-verksamhet

Ingår i upphandlingsarbetet

Informatörer

Möten 2 gånger per år

Substratupphandling 

Möten vid behov

Unga BMA

Möten vid behov

Enhetschefer

Möten vid behov

Process- teamledare

Möten vid behov