Föreläsningar/presentationer

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regionmöte för Laboratoriemedicin i Uppsala-Örebroregionen,
Västerås 22-23 oktober 2015

Presentationer

Torsdag 22 oktober

Nytt från RSL
Per Bjellerup

Specialist-BMA Hur går det? Utbildningen? Tjänsterna?
Agneta Colliander

POCT - Requirements for quality and competence (ISO 22870:2006). Vad ska vi med den till?
Per Bjellerup

Det integrerade laboratoriet - nyckeln till framgångsrik laboratoriemedicin!?
Andreas Matussek

Fredag 23 oktober

Hur ser våra svar ut i patientjournalen?
Jonas Ekström

Digital patologi 3, hur går det för projektet?
Länk till föreläsningens inledande film http://www.liu.se/cmiv/research/digital-patologi?l=sv 
Anna Bohman Sörebö

 

Gemensamt regionmöte för Laboratoriemedicin, Gävle 2014-11-13--14.

Presentationer

Torsdag 13 november

ABC-kalkyl
Priset ett sätt att redovisa kostnader, Ulf Hellström, Controller Division Diagnostik LG

Partnerskap! Fungerade det?
Joachim Lindgren, verksamhetschef Laboratoriemedicin Gävleborg

Vad pågår inom SIS TK 331 Laboratoriemedicin?
Ewa Larsson, BMA emeritus

Fredag 14 november

GMP samt framtidens kompetensförsörjning
Rut Norda, överläkare sakkunnig