Råd för Transfusionsmedicin, SUÖ-blod

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Samverkans- och ledningsgruppen för blodfrågor i Uppsala-Örebroregionen (SUÖ-blod) består av namngivna personer från varje landsting. De personerna är transfusionsmedicinsk samordnare, medicinskt ansvarig läkare och ev. lokalt verksam läkare.

SUÖ-blod sammanträder 4 gånger per år. Ordförande är sammankallande. Regionverksamheten i Uppsala administrerar SUÖ-blod.

Uppsala och Örebro turas om att anordna regionmöte en gång per år.

SUÖ-blod diskuterar och beslutar om samordning, samverkan och gemensamma rekommendationer angående blodverksamhet.