Råd klinisk mikrobiologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rådet för klinisk mikrobiologi består av två namngivna personer från varje landsting. De utvalda personerna är en linjechef och en medicinskt ansvarig.

Rådet sammanträder vid regionmöten och separata möten ca 2 gånger per termin. Ordförande är sammankallande. Till administration av rådsmöten har ordförande regionsamordnaren till hjälp.

Rådet diskuterar och beslutar om samordning, samverkan och gemensamma rekommendationer angående analysverksamhet.