Råd klinisk patologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Medlemmar i rådet för klinisk patologi är:
Mats G Karlsson ordförande, Åsa Bergström Region Örebro län
Lars Eriksson, Västmanland
Tibor Tot, Dalarna
Charlotta Gestblom, Värmland
Irene Silverlo och Erik Wilander, Region Gävleborg

Rådet sammanträder ca 2 gånger per år.

Rådet diskuterar och beslutar om samverkansvinster.